Сабақғың тақырыбы: I don’t have a pet.

0
759
шрифт

Сабақтың мақсаты: Оқушыларды «Му pet» такырыбы бой­ынша жаңа лексикалық бірліктермен таныстыру. I don’t have a cat кұрылымымен таныстыру. Түстерді білдіретін жаңа сөздерді енгізудің үлгілік жағдайында ауызша сөйлеу дағдысын қалыптастыру. Jj, Kk әріптерімен танысу. Дұрыс дыбыстау дағдысын дамыту [ d3J, [k ], [һ].

Күтілетіи нәтиже:

пәндік: қызықтыратын зат туралы ақпарат сұрау және оған сәйкес іс-әрекет жасау дағдысын калыптастыру. Jj, Kk әріптерінің дыбыстык бейнесін олардың графикалық бейнесімен сәйкестендіру;

тұлғалық: жануарларға сүйіспеншілікті калыптастыру және оларға қамқорлык танытуға баулу;

жүйелік-әрекеттік: осы тілдік такырып бойынша оқылған

лексикалық-грамматикалық материалды пайдалану. Сабактаты диалог аркылы қарым-қатынас барысында мұғалім мен сыныптастарының сөзін қабылдау және түсіну .

Сабакты материалдық қамтамасыз ету:

мұзалім үшін: CD ойнатқыш, оку қызметіне ынталандыруға арналған смайлдар, ит, мысық, атжалман, тоты кұс бейнеленген флэш-карталар;

окушылар үиін: окулық, жұмыс дәптері, қарындаштар топтамасы.

Пәнаралық байланыс: музыка (‘If you’re happy and you know it’ әнін орындау), қоршаған орта (ағылшын тілінде жануарлардың атауларымен танысу).

Сабақтың барысы

I.Ұйымдастыру сәті.

Мұғалім балалармен амандасады:

Good morning, good morning,

Good morning to you!

Good morning, good morning I am glad to see you!

Оқушылар мұғаліммен амандасады:

Good morning, good morning We are glad to see you!

How are you? (Cl.: Fine, thanks.) Sit down, please.

II. Сабақтың тақырыбы мен мақсатын хабарлау.

Бүгінгі сабакта біз ағылшын тілінде жануарлардың атауларын білдіретін сөздермен танысамыз. Jj, Kk әріптерін және осы әріптерден басталатын сөдерді үйренеміз.

«Менде жоқ» сөзін ағылшын тілінде айтып үйренеміз. (CL: I don’t have a…).

I I I. Тірек білімді белсендіру.

Фонетикалық жаттығу.

Балалар, бізге кімнің келгенін қараңдар. Mr. Wise Crow-мен амандасыңдар. (Cl.: Good morning, Mr. Wise Crow). Mr. Wise Crow: Hello, children. Нow are you?

Бүгін біз ерекше [h] дыбысын айтуды үйренеміз. [h] дыбысы қырылдап айтылады.

Зообақтағы мартышкалар сиякты күліп көрейік [hi- hi- hi], [һо- һо- ho], [ha- ha- ha]. Енді арқамыз ауырып түрғандай шалдар сияқты уhілейміз [ he- he- he]. Енді осы дыбыстан басталатын сөздерді айтып көрейік: hamster – have – horse – he.

IV. Жаңа материалмен жұмыс.

1-жаттығу. Listen and translate.

Тыңдауды бастамас бұрын балаларды жаңа «jump», «саn», «run» сөздерінің мағынасымен таныстыру керек.

Мәтінді мұкият тыңдаңдар.

Mәтінді тыңдағаннан кейін мұғалім оқушылардың түсінгенін тексеру үшін мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтар кояды.

I. What is the dog’s name?

I low old is Taimas?

V 4.What can Taimas do?

Track 39.

I бала: I have a pet. It’s a dog. His name is Taimas. He is big. He is 3. Taimas can run and jump. Taimas is my friend. I love my pet.

бала: I don’t have a pet.

МәI імді ғағы бір рет тыңдатыңыз.

Тыңдағаннан кейін балаларға екінші бала неғе мұңды екені тура­лы сұрақ қойыңыз. Оның үй жануары жоқ. Балалардың назарын «to have» етістігінің болымсыз түрі қалай жасалатынына аударыңыз. «I don’t have …» құрылымын бірнеше peт қайталап, балалардан оны қайталауын сұраңыз.

2-жаттығу. Say.

Мұғалім кейіпкерлердің фразаларын айтады (қажет болған кезде ана тіліне аударады) және окушылардан қалған екі сурет бойынша диа­лог ойлап шығаруды сұрайды. (2-сурет: The boy: I have a hamster. The girl: I don’t have a pet), (3-сурет.The lgirl: I have a dog. 2-d girl: I don’t have a pet).

3-жаттығу. Learn the new letters and new words. Listen.

Бізді әріптер және дыбыстармен таныстыруға досымыз Mr. Wise Crow-ты шакырайық.

Мұғалім оқушыларды Jj, Kk әріптерімен және осы әріптерден ба­сталатын сөздермен таныстырады. Окушылардың назарын Jj әрпінен басталатын сөздер [d3] дыбысымен айтылатынына аударыңыз. Мысал келтіріңіз (jug).

Кк әрпінен басталатын сөздер [к] дыбысымен айтылады (kite).

Track 40.

J, j, j

[d3], [d3], [d3]

№ jug, [ ] jug [dd, [d3]

К, к, к [к], [к], [к].

[к ]kite, [ к] kite [к], [к], [к].

Сергіту сәтi

If you’re happy and you know it, stamp your feet, (stamp, stamp) If you’re happy and you know it, stamp your feet, (stamp, stamp) If you’re happy and you know it, and you really want to show it. If you’re happy and you know it, stamp your feet, (stamp, stamp)

Дәптермен жұмыс

4-жаттығу. Follow the lines. Tick and say what pet they have and don’t have.

Жаттығу 3 кезеңде орындалады.

1-кезең: бұл жаттығуда кейіпкерлердіц еүйікті жануарларын табу кажет.

2-кезең: одан кейін кестеде кейіпкерлердің сүйікті жануарларын қанатша белғімен белгілеу қажет.

3-кезең: окушылар канатшамен белгіленгеннен кейін кейіпкерлердің атынан сөйлеуге тиіс.

Мысалы: Ольга: I have a cat. I don’t have a dog.

Осылайша окушылар барлық кейіпкерлердің атынан айтуға тиіс.

5-жаттығу, Listen to your teacher and colour the toys.

Мәтінді мұкият тыңдап, үй жануараларын сәйкес түстерге бояңдар (мұғалім мәтінді асықпай, анық окиды).

Listen: It’s a blue cat. It’s a yellow hamster. It’s a green dog.

6-жаттығу. Circle the letters К and k. Then connect the circles. Окушылар әріптерді айналдыра сызып, одан кейін осы дөңгелектерді

жалғайды.

– Суретте не бейнеленді. Сөзді атаңдар.

жаттығу. Trace.

Әріптерді бастырып сызады.

7-жаттығу.Write the letters. Say the words.

Оқушылар жетіспейтін әріптерді жазады, әріптерді атайды.

(v) Сабақты қорытындылау.

Бүгінгі сабақта «менде жоқ» деген сөздердің ағылшын тілінде калай айтылатынымен таныстық (Cl.: I don’t have а…). Жаңа Jj, Kk әріптерін және осы әріптерден басталатын сөздерді білдіңіздер (Cl.: jug, jam, kitten, kite). Сіздер өте жақсы жұмыс істедіңіздер. Зор рахмет. Good job! (Әр баланың сабақтағы жетістігін атап өту маңызды). Goodbye, children!