Саба?ты? та?ырыбы: Алмасты? ойыншы?тары

0
867
физика

Саба?ты? ма?саты: Саба?та ?йренген жа?а с?здерді ?р т?рлі ?атынас?а т?сіре алады.

Жетістік критерийлері:

С. 1. Та?ырып?а байланысты с?здерден с?йлем ??растыра алады.

2.Т?мен д?режелі с?ра?тар?а жауап береді.

В.1.Ша?ын ??гіме ??растырады.

2.Бір – бірімен диалог?а т?седі.

А.Жо?ары д?режелі с?ра?тар?а жауап бере алады.

2.??гіме ??растырып, мазм?нын айтады.

Негізгі деректер:О?улы? ?аза? тілі, электронды? о?улы?, 2сынып, А.?айырбекова. Т?рлі т?сті маркерлер, А3 ?а?азы, ба?алау пара?тары, сурет ?иы?тары, ойыншы?тар

Саба?ты? ?діс –т?сілдері: «Карусель» ?дісі, «Ой ?оз?ау» ?дісі

Саба? кезе?дері

Уа?ыт

М??алімні? іс-?рекеті

О?ушыларды?

іс-?рекеті

Дерікті к?здер

1.?йымдастыру кезе?і:

3 мин

1. Амандасады.

2. Психологиялы? дайынды?.

3. Сыныпта?ы кезекшімен с?хбат ж?ргізеді.

-Б?гін сынып т?гел ме?

-Саба??а дайынды? ?андай д?режеде?

О?ушылар ?ол алысып бір-біріне тілек айтады. /Шатты? ше?бері

Кіріспе б?лімі.

?ызы?ушылы?ты ояту.

Білу

3 мин

Карусель ?дісі:

-Сені? ойыншы?тары? бар ма?

– ?андай?

– Ж?птасы?нан с?рашы?

Презентация к?ру

О?ушылар с?ра?тар?а жауап береді.

ж?птасымен с?хбат?а т?седі

моноблок, презентация

Ма?ынаны тану

Т?сіну

5 мин

Саба?ты? жа?а с?здерімен таныстырады, с?з тіркестерін ??растырады.

С?здік:

ала

Д?птерге жазады/жуан,жі?ішке дыбыстарды ажыраталы/,с?з тіркестерін ??растырады.

Мультимедиалы? ??рал. ?аза? тілі. 2- сынып.

А.?айырбекова Алматы «Атам?ра» 2013

Цветик-семицветик/т?стер

?олдану

8 мин

О?ушылар?а м?тінді береді,аудартады. /70-бет 2-т-ма

Сергіту с?ті/ 69-бет 5-т-ма

М?тін бойынша берілген тапсырманы орындайды. О?ушы ?зі о?иды, т?сінеді. Ж?ппен алмасып,ж?мыстарымен б?ліседі.

О?ушылар ?зін, ж?бын тексереді.

О?улы?.

?аза? тілі.

2- сынып.

А.?айырбекова.

Алматы «Атам?ра» 2013

Талдау

18

1).69-бет 1-т-ма

С?з тіркестерін о?у, айту

2).70-бет 3-т-ма

3).Сурет бойынша ??гімеле.

71-бет 5-т-ма

О?ушылар ?здері орындайды,ж?ппен а?ылдасады,топта тал?ылайды. Бір-біріні? пікірін ты?дайды.

Ба?алау пара?ы

Жина?тау

5 мин

Саба?ты? та?ырыбынан т?сінгендерін постерге т?сіртеді. «Алмасты? ойыншы?тары» туралы т?сініктерін ?а?аз бетіне т?сіреді.

Ір топ постер дайындайды,?ор?айды.

Т?рлі т?сті маркерлер, А3 ?а?азы, ба?алау пара?тары, сурет ?иы?тары

Ба?алау

3 мин

О?ушыларды? ба?алауын ты?дайды.

Не білдім? Не білгім келеді ? Нені білемін ? с?ра?тарына жауап беру ?шін стикер толтыртады.

?р о?ушы ?з ойын айтады.?зін,ж?бын,тобын ба?алайды.

О?ушылар толтырыл?ан стикерлерді та?та?а іледі

Барма?тан шынта??а дейін

стикерлер

Ба?алау пара?ы

«+», «-«, «?ызы?»