Бастапқы химиялық ұғымдар тақырыбы бойынша бақылау жұмысы №1.

0
1965

Күні

Сабақтың тақырыбы: Бастапқы химиялық ұғымдар тақырыбы бойынша бақылау жұмысы №1.

Сабақтың мақсаты: Оқушылардың осы тақырып бойынша алған білімде- рін жүйелеу, алған білімдерін тексеру барысында үш нұсқада бақылау жұмы сын жүргізу.

Сабақ барысы: Ұйымдастыру кезеңі. Бақылау жұмысын екі нұсқада жүргізу:

1 нұсқа

  1. Мына қосылыстардағы элементтердің валенттілігін анықтаңдар:

III I V II VI II I II VI II

NH3, P2O5, CrO3, H2S, SO3

  1. Массасы 6,5 г мырыш оттекпен әрекеттессе мырыш оксидінің қанша зат мөлшерін алуға болады?

Бер: 2Zn + O2 = 2ZnO

m (Zn)=6,5 г. Ш: М( ZnO ) = 65+16=81 г/моль

т/к: υ (ZnO)-? υ = = = 0,08 моль ( ZnO )

  1. Төмендегі химиялық реакция теңдеулерін теңестіріп, типін анықтаңдар.

а) 2 Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O айырылу реакциясы

ә) 2 Na + CI2 = 2NaCI қосылу реакциясы

б) 4 Na + 4H2O = 4 NaOH + 2H2 орынбасу реакциясы

  1. Төмендегі қосылыстардың формуласын құрыңдар :

а) кальций мен хлор;

ә) азот ( V ) пен оттек;

б) алюминий ( III ) мен оттек;

в) натрий мен күкірт ( II ) ;

Ж: CaCI2, N2O5, AI2O3, Na2S.

  1. Мыс (II) оксидіндегі элементтердің массалық үлестерін есептеңдер.

Бер: CuO Шешуі: Ar (Cu) = 64

т/к: ω (Cu)% – ? Ar (O) = 16

ω (O)% – ? Mr (CuO) = 64+16=80

ω (Cu)%= = = 80%

ω (O)% = = = 20

2 нұсқа

  1. Мына қосылыстардағы элементтердің валенттілігін анықтаңдар.

VI II III II I I III I IV I

SO3, P2O3, NaCI, Fe(OH)3, CH4

  1. 0,8 кг мыс ( II ) оксидінде неше моль бар?

Бер: m(CuO) = 0,8 г. M(CuO) = 80 г/моль = 0,080 кг/ моль

т/к: υ (CuO) – ?

υ= = = 10 моль (CuO)

3. Төмендегі химиялық реакция теңдеулерін теңестіріп, типін анықтаңдар.

а) 2Mg + O2 = 2MgO қосылу реакциясы

ә) AI + 2HCI = AICI2 + H2 орынбасу реакциясы

б) 2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2 айырылу реакциясы

4. Төмендегі қосылыстардың формуласын құрыңдар:

а) калий мен хлор;

ә) азот ( VI ) пен оттек;

б) алюминий мен оттек;

в) күкірт ( II ) пен оттек;

Ж: К CI, NO 3 , AIO, SO.

5. Кальций оксидіндегі элементтердің массалық үлесін есептеңдер.

Бер: CaO Шешуі: Ar(Ca) = 40

Ar(O) = 16

т/к: ω (Ca)%-? Mr (CaO) = 56

ω (O)% – ?

ω (Ca)%= = =71,5%

ω (O)% = = =28,5%

1-нұсқа:

Мына қосылыстардағы элементтердің валенттігін анықтаңдар:

NH3, P2O5 , CrO3 , H2S , ,SO3;

2. Мыс (І) және мыс(ІІ)оксидтерінің құрамындағы мыстың массалық үлестерін пайызбен есептеңдер.

Төмендерілген химиялық реакция теңдеулерін теңестіріп, типтерін анықтаңдар:

а) AgCI = Ag +CI2; ә) K + O2 = K2O; б) Fe + HCI = FeCI2 + H2;

4. 7H, 3CaO, 5H2 белгілері нені көрсетеді?

5. Массасы 6г магний жанғанда қанша грамм магний оксиді түзілетінін есептеңдер.

2-нұсқа:

1. Төмендегі қосылыстардың: а) кальций мен хлор; ә) азот(V) пен ,оттек; б) алюминий мен ,оттек; в) натрий мен күкірт (ІІ) формуласын құрыңдар.

2. Мына әктастың CaCO3 құрамындағы әр химиялық элементтің ,массалық үлесін табың дар.

3. Төмендерілген химиялық реакция теңдеулерін теңестіріп, типтерін ,анықтаңдар:

а) Fe(OH)3=Fe2O3 + H2O; ә) Na + CI2 = NaCI; б) Na+H2O = NaOH + H2;

4. Бір атом темір мен үш атом хлордан, екі атом алюминий мен үшатом оттектен, бір ,атом фосфор мен бес атом хлордан тұратын күрделі заттардың молекулалық формуласын құрыңдар.

5. Массасы 6,2г фосфор жану үшін қанша моль оттек газы О2 қажет болатынын есептеңдер.

3-нұсқа:

1. Валенттіктері 1-ден 7-ге дейін өсу ретімен орналасқан мына: Na,Mg, AI, Si, P, S, CI ,,элементтердің оттекпен қосылысының формуласын құрыңдар.

2. Ас содасының құрамы 27,38% Na, 1,19%H, 14,29%C және 57,14% оттектен тұрады. Осы заттың молекулалық формуласын табыңдар.

3. Төмендерілген химиялық реакция теңдеулерін теңестіріп, типтерін анықтаңдар: а) Mg + O2 = MgO; б) Ai + HCI = AICI3 + H2;

4. Мына атомдар санын мольмен өрнектеңдер: а) 12,24•1023 атом кальций; ә)3,01•1023 ат,ом оттек; б) 6,02 •1023 атом көміртек;

5. Массасы 4,4г азот (І) оксиді бар. Осы заттың: а) мөлшерін; ә) молекула санын есептеңдер.

Үйге тапсырма беру: Қайталау.

химия