8-сынып Бақылау жұмысы

0
1367
литература

8-сынып Бақылау жұмысы

1-нұсқа:

Мына қосылыстардағы элементтердің валенттігін анықтаңдар: NH3, P2O5 , CrO3 , H2S , ,SO3;

2. Мына фосфор қышқылының (H3PO4) құрамындағы әр химиялық элементтің массалық үлесін

есептеп шығар.

3. Төмендегі берілген химиялық реакция теңдеулерін теңестіріп, типтерін анықтаңдар:

а) Mg + O2 — MgO ә) Ag2O — Ag + O2

б) KCIO3 — KCI + O2 в) AI + S — AI2S3

г ) CuO + AI — AI2O3 + Cu д) Na + H2O — NaOH + H2

ж) AI2O3 + HBr = AIBr3 + H2O

4. Массасы 6 грамм магний жанғанда түзілген магний оксидінің (MgO) массасын және зат мөлшерін

есептеп шығар.

5. Реакциясының теңдеулерін аяқтап жаз:

а) Hg2O = ? + ? ә) HgCI2 + Cu = ? + ? б) MgO + HCI = ? + ?

2-нұсқа:

1. Төмендегі қосылыстардың формуласын құрыңдар: а) кальций мен хлор(І); ә) азот (V) пен ,оттек;

б) алюминий мен ,оттек;, в) натрий мен ,күкірт (ІІ).

2. Мына әктастың (CaCO3 ) құрамындағы әр химиялық элементтің ,массалық үлесін есептеп шығар.

3. Төменде берілген химиялық реакция теңдеулерін теңестіріп, типтерін анықтаңдар:

а) Fe + O2 — Fe2O3 ә) P + O2 —P2O5

б) KCIO3 — KCI + O2 в) ZnO — Zn + O2

г) Fe3O4 + AI — AI2O3 + Fe д) Na + H2O — NaOH + H2

в) KOH + H2SO4 = K2SO4 + H2O

4. Массасы 6,2 грамм фосфор жанғанда түзілген фосфор (V) оксидінің (P2O5) массасын және зат

мөлшерін есептеп шығар.

5. Реакциясының теңдеулерін аяқтап жаз:

a) CuO = ? + ? ә) FeS + HCI = ? + ? б) CuO + H2 = ? + ?

химия