Планування уроку

0
616

Вчитель-початківець повинен продумувати зміст і методику проведення уроку, тим самим створюючи конспект уроку. Педагогу потрібно фіксувати все, до чого він прийшов і які результати вивчення спеціальних та методичних ресурсів. Важливим є структурний та функціональний аналіз усіх думок щодо проведення уроку.
Конспект – це сценарій уроку, модель, яка розкриває педагогічний задум і хід уроку, послідовність дій вчителя і, звісно, учнів. Конспект покриває всі етапи уроку.

Конспект дає змогу вирішити таку потребу, як систематизування навчального матеріалу і будування логічної послідовності проведення заняття. Розробивши конспект, вчитель буде знати усі ланки уроку, у нього не буде потреби в уточненні формулювань та понять. Але для повноцінного уроку потрібен не лише конспект, але й розгорнутий план.

Розробляючи конспект, учитель з’ясовує:

  • чи є потреба у перевірці набутих знань, закріпленні і повторенні вивченого матеріалу, яке потрібне домашнє завдання;
  • як найдоречніше розташувати навчальні ланки;
  • який час потрібен для виконання того чи іншого завдання.

Пишучи конспект, учитель повинен оптимально поєднувати прийоми, методи, засоби і організаційні форми, щоб учням було цікаво, а матеріал ефективно засвоювався.

Вчитель повинен користуватися словесними, наочними, друкованими або практичними методами, репродуктивними та проблемно-пошуковими.

Розробка уроків з інформатики

Зараз наш світ поринув у стрімкий розвиток цифрових технологій, тому уроки інформатики займають лидва не найважливішу ланку в навчальному процесі Застарілий підхід до вивчення інформатики відштовхує дітей від цієї науки. Тому треба розробляти модернізовані моделі проведення уроків, які будуть заохочувати дітей до навчання.

Обираючи метод, треба оперувати слабкими та сильними сторонами того чи іншого методу, а також треба не забувати поєднувати їх.
Не слід забувати, що у кожного методу є своє переваги та недоліки, тому кожен з них потребує особливого підходу та конкретних ситуацій для використання.

Особливу увагу треба приділити інформатиці 10 класу та 11. Чому? Учні цих класів можуть виконувати більш складні, а тому й цікавіші завдання.

Рішення про методи і прийоми роботи вчитель приймає після відбору змісту і планування завдань з урахуванням специфіки класу і свого стилю роботи.

Треба враховувати, в якому стані знаходяться учні, в якому вони настрої і т.д., наскільки вони працездатні (учні гірше працюють на останніх уроках та в дні перед святами). Також треба брати до уваги часоємність усіх етапів уроку.

Конспект складається з найменування теми уроку, мети, завдання, переліку обладнання, змісту матеріалу і методики його вивчення.